sayılı

  1. mmaavii

    5651 Sayılı Bilişim Suçları Kanunu

    5651 Sayılı Kanun Bilişim Suçları Kanunu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26530 AMAÇ VE KAPSAM...
Üst